Gustavsbergs Vänner

Josefina Petrycer – Allt möjligt hus i Gustavsberg – Cirkusfabriken (HPF)

Josefina Petrycer – Allt möjligt hus i Gustavsberg – Cirkusfabriken (HPF)

Cirkusfabriken

Året när tegelbruket anlades var 1640, det var året då Gustavsberg fick sitt namn. Lera från orten kom att användas för tillverkning utav det karakteristiska chamotteteglet, som är unikt för Sverige och världen. Porslinstillverkningen kom igång kring 1830 och ett tiotal år senare var Gustavsberg en typisk bruksort med bland annat en egen kyrka, orkester och värdshus. En stark rörelse kring kollektivet och arbetarna började byggas.

Allting startade med leran, som brändes till tegel, som skapade samhället som byggde den nuvarande fabriken. Fabriken rymde människor som arbetade och som skapade det liv som fanns på platsen. Att ta denna fabrik i bruk igen för att skapa liv igen är det som sker när den nya Cirkusfabriken öppnas. Vikten blir att ta tillvara på fabrikens befintliga kvaliteér, verksamheterna som är knutna kring orten och ett användande av ortens ursprungliga material, lera.

Byggnaden har en tät fasad som riktar koncentrationen inåt. Du kan ensam eller i grupp dra dig undan och uppleva i programmets slutna workshoprum. I det stora “Allt är möjligt rummet” tar du del av den öppna rymden där fabrikens karaktär har stärks med dubbel takhöjd. Den karakteriserande fackverksstrukturen fungerar ypperligt för flexibla riggningslösningar och som inramning av den utav den spektakulära ytan som rummet erbjuder. Projektet har kommit att handla om kontraster, öppenhet och slutenhet. I detta program ryms ett antal programpunkter och rum med olika egenskaper. Det är dessa egenskaper som tillsammans formar och blir Cirkus Cirkör. “Solidarisk Individulism”, ett av Cirkörs ledord ska prägla detta hus där allt ska vara möjligt. Detta innebär att utrymme ska ges för delar av verksamheter utan att förlora drivkraften att samarbeta med andra. Alla ska ges möjligheten att verka som individer i ett större kollektiv.

De skilda programpunkterna verkar separerade och koncentrerat men med en öppen rörelse runt i kring. Du har hela tiden möjlighet att ta del av den större gemenskapen i byggnadens hjärta, “Allt är möjligt rummet”. Här kan du se och ta del av stora och små framträdanden, fika, köpa något i shopen, slänga dig i en trapets eller prova din våghalsighet i de stora hoppgroparna.

Genom att fokusera på den mindre gruppen och individen i workshoparna stärks kontrasten till den öppna och större samvaron. Där allting blir möjligt.

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter