Gustavsbergs Vänner

Johan Meisel – Stadsplanering i Gustavsberg för 3000 bostäder

Johan Meisel – Stadsplanering i Gustavsberg för 3000 bostäder.

Inledning

Ingången i mitt examensarbete har varit att skapa ett tätare område i Värmdö. Värmdö kommun behöver detta för att kunna ha en ekonomisk och socialt hållbar utveckling. Platsen som lämpade sig väl för detta är Gustavsberg. Gustavsberg är beläget 25 min med buss från slussen och har en påbörjad stadskaraktär. Det visade sig ganska snart att kommunen redan påbörjat ett sådant arbete. Den stora utmaningen eller fokuset i detta projekt har varit att ta fram de sociala och praktiskt värdefulla egenskaperna en stad har samt att bibehålla den fantastiska närheten till naturen. Jag tänker mig att detta kommer bli huvudskälen till varför man vill bo i Gustavsberg. Den inledande tanken var att rita om fabriksområdet till ett bostadsområde. Jag fick dock ganska snart acceptera att centrumområdet med dess verksamheter var så starkt kopplad till fabriksområdet att den inte gick att bortse ifrån. Dessa spänningspunkter med det mellanliggande tomrummet har definierat arbetsområdet. Kommunens mål har varit 2200 bostäder i nuläget inrymmer min plan runt 3000 bostäder.

Övergripande strategi

Huvuddragen i Gustavsbergs karaktär kan ses i dessa delar: de signifikanta kullarna, vattnet, fabriksområdet, centrumområdet, länken samt den omkringliggande bebyggelsen. Dessa delar har jag använt mig av för att skapa en stad man vill bo i.

– De svårbebyggda kullarna verkar som en vacker, tydlig och lättorienterad gräns mot staden (dess topografiska tydlighet ger känslan av flytande öar i en skärgård), orienteringspunkter samt utkikspunkter mot nya mål.

– Jag tänker mig att vattnet är en viktig länk ut till naturen då man gärna rör sig på gränsen mellan land och vatten.

– De omkringliggande områdena får en förhöjd byggrätt.

– Kopplingen mellan de två spänningspunkterna med dess midja har under lång tid i projektet varit ett problem och en spännande utmaning. Början till lösningen kom när jag funderade över en stadsbyggnadsprincip som varit viktig för mig: det kan och ska inte vara ett intensivt stadsliv på alla platser i en stad. Midjan, med sin kondenserade rörelse, är den perfekta platsen för ett rikt och myllrande stadsliv.

Utsnittet

Utsnittet är valt för att det innehåller många av de för Gustavsberg signifikanta delarna. Detaljerade studier av utsnittet har hjälpt mig i min förståelse av platsen samt att komma vidare i det stora utsnittet. Den kondenserade rörelsens grad av tydlighet, med den lätt knäckta t-korsningen, torget som ytterligare förstärker riktningen i huvudstråket, marinans vattenrum, typ av bebyggelse samt gatukaraktär är några delar som varit viktiga att studera i utsnittet.

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter