Gustavsbergs Vänner

Detaljplaner – Remissvar

Gustavsbergs Vänner granskar detaljplaneförslag för Gustavsberg och lämnar remissvar vid samråd och efter detaljplaneutställningar. Vill du medverka i detta arbete kontakta styrelsen.

Våra synpunkter på Strandviksplanen passerade kommunens formaliteter utan åtgärd. Vi ser idag hur Gustavsbergs Båtklubb med flera hundra båtplatser endast har ca 20 parkeringsplatser som dessutom är till för alla besökare till parken och kommande bostadsbebyggelse. Solhem från 1870-talet revs sedan det ansågs av tjänstemännen ”förvanskat” – är det konstigt att byggnader underhålls och förses med moderniseras? Med denna inställning kommer alla äldre byggnader i Gustavsberg att rivas. Nedanstående text är föråldrad sedan detaljplanen fastställts av kommunfullmäktige och byggnationen påbörjats men står kvar som en historisk illustration till vårt arbete med detaljplaner.

På Kommunstyrelsens Gustavsbergsutskotts (KSGU) sammanträde 2014-05-08 beslutade utskottet således enligt förvaltningens förslag att detaljplanearbetet med Strandviksplanen stoppas eftersom JM vägrar att överlämna grönområdena till kommunen. Det är alldeles uppenbart dålig stämning mellan kommunen och dess största markägare.

Solhem är ett hus från 1870-talet som varit bostad och skola omväxlande så sent som för några år sedan. Det vill man fortfarande riva för att bygga två lyxvillor med bästa sjöutsikt över Farstaviken. Har inte en fastighetsägare som JM i detta fall skyldighet att underhålla sina byggnader? Huset har stått tomt i flera år – en smärre skandal med hänsyn till det behov av bostäder som finns.

Jollebryggan vid sliparna - Foto Mats BjölrkmanFotograf: Jollebryggan vid sliparna - Foto Mats BjölrkmanFotograf: Jollebryggan vid sliparna – Foto Mats Björkman

Jollebryggan väster om Solhem. Här slutar den nya Strandviksplanen.

Solhem entré mot vägen. Foto: Mats BjörkmanFotograf: Solhem entré mot vägen. Foto: Mats BjörkmanFotograf: Solhem entré mot vägen. Foto: Mats Björkman

Solhems entré mot vägen.

Solhems fasad mot söder. Foto: Mats BjörkmanFotograf: Solhems fasad mot söder. Foto: Mats BjörkmanFotograf: Solhems fasad mot söder. Foto: Mats Björkman

Solhems södra fasad mot Farstaviken.

Solhem i grönskan. Foto:Mats BjörkmanFotograf: Solhem i grönskan. Foto:Mats BjörkmanFotograf: Solhem i grönskan. Foto:Mats Björkman

Solhem i grönskan från vägen.

Nu har arbetet återupptagits sedan kommunen lagt sig platt för JM i fråga om övertagandet av grönområdena väster om Solhem. Nu slutar planförslaget vid Jollebryggan. Strandviksplanen fastställdes av kommunfullmäktige med plannummer D224 och vann laga kraft 2016-09-08. Försäljningen av första etappen Strandviks östra flygelbyggnad påbörjas i september 2017. Ännu står Solhem kvar och är fortfarande tom.

s

 

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter