Gustavsbergs Vänner

Bostäder i Västra Charlottendal

Bostäder i västra Charlottendal

En ny box har lagts till med information om att ett detaljplaneförslag för att bygga bostäder väster om Blå Blomvägen som kallas västra Charlottendal. I den norra delen bygger VärmdöBostäder L-formade hyresbostäder medan JM bygger radhus och villor i den södra delen. Hur uppnår man konkurrens i byggandet till lägsta kostnader för de boende när marken ägs av ett byggbolag. Det är värt att notera att det förekommer rödlistade arter såsom Spillkråka, Tallticka och Tofsmes i området och 2-300-åriga tallar. Dessa naturförekomster skall kompenseras – men det framgår inte hur? Samråd pågår t.o.m 2017-11-07.

Hitta aktivitet

Se alla aktiviteter