Gustavsbergs Vänner

Gustavsbergsaktuellt i Värmdö kommun

Värmdö kommun har köpt hamnfastigheterna av Dag Landvik i syfte att bl.a. skapa ett kulturhus i hushållsporslinsfabriken (HPF). http://www.varmdo.se/byggaboochmiljo/planarbete/gustavsbergsprojektet/projektetsdelomraden/gustavsbergshamn/porslinsfabriken.4.33ccf562145ac94e9986a8fb.html

Fyra arkitektfirmor har engagerats för att komma med förslag till utformningen och Murmans förslag  har utsetts till att gå vidare med.

Informationsbrev nr 6 skrevs innan kommunens kungspudel i förhållande till Nationalmuseum om Porslinsmuseet och det blev känt att takkonstruktionen måste förstärkas efter ca 60 års drift av ugnar vars värme kan ha påverkat denna.

——————————————————————————————

Kommunförvaltningen vill riva Centrumhuset där bl.a. Handelsbanken har kontor. Det skapar oro bland företagare i Gustavsbergs Centrum. Från korsningen Bagarvägen-Skärgårdsvägen vill man dra en ny väg intill Gustavsbergsteatern. Två flerhundraåriga ekar står i vägen och skall fällas. Centrumhuset, ev. bara halva och Galleriahuset kommer att rivas också och vårt bilfria centrum blir ett minne bara.

Mats BjörkmanFotograf: Mats Björkman

Fyra arkitektfirmor har engagerats att skissa på hur den s.k. stadsparken skall bebyggas, centrumområdet, Vattentornberget och Kråkberget (!). Bevare oss för danska arkitekter med tanke på Ebbalundsbebyggelsen. Nu förefaller det som om man är inne och klampar i varandras områden.

Länk till illustrationer.

——————————————————————————————-

Ett detaljplaneförslag för att uppföra höghus på den gamla tippen omedelbart söder om Ösby träsks 1:a avdelning har ställts ut för granskning. Kommunen har idag ett långt hyreskontrakt som man vill bli av med. Bebyggelsen hamnar inom strandskyddat område.  StartPM-et finns här.  Ett detaljplaneförslag har ställts ut för granskning under tiden 2/2 – 23/2 2016. Det medger 4 – 6 våningshus på tippområdet. Planbeskrivningen finns här.

 

Hitta aktivitet

Se alla aktiviteter