Gustavsbergs Vänner

Gustavsbergsaktuellt i Värmdö kommun

Umbra betyder skugga såldes blir namnet ”Kvarnbergsskuggan”

Klicka i menyn till vänster för mer information om det vinnande förslaget till markanvisningstävlingen.

Vandringsguide för Gustavsberg

Kulturförvaltningen har framställt en vandringsguide med namnet ”Tre promenader i Gustavsberg” som finns i tryckt version eller här på kommunens hemsida.

Ekedalsskolans framtid

År 2017 pågår ett arbete med att antingen renovera Ekedalsskolan eller lägga ned den. Medborgardialog har hållits i april 2016 om olika alternativ till upprustning av skolan. Nu har kommunledningen fört fram alternativet att lägga ner skolan och bygga en ny vid Charlottendal, vilket lett till protester och för att få stöd för beslutsfattandet har en konsultfirma med namnet Markör fått genomföra telefonintervjuer av föräldrar till olika grupper av barn som berörs, även barn i Ösbyskolan och Hästhagsskolan ”Lär”. En ny medborgardialog genomfördes 2017-09-07 i Värmdösalen på kommunhuset i Skogsbo och den inledande dialogen finns dokumenterad här. Nu har kommunledningen tagit till sig av kritiken och tror sig har löst den gordiska knuten genom att göra både och. Men renoveringen av Ekedalsskolan omfattar bara de befintliga byggnaderna och ingen modernare läromiljö blir resultatet. Dessutom kommer inte klasserna 4-6 att rymmas utan dessa hänvisas till Kvarnbergsskolan, som inte är en bra skolmiljö för mindre barn eller en ny privatskola vid Charlottendal. Personalen i Ekedalsskolan har man inte lyssnat på heller.

Kulturhuset Porslinsfabriken

Värmdö kommun har köpt hamnfastigheterna av Dag Landvik i syfte att bl.a. skapa ett kulturhus i hushållsporslinsfabriken (HPF). http://www.varmdo.se/byggaboochmiljo/planarbete/gustavsbergsprojektet/projektetsdelomraden/gustavsbergshamn/porslinsfabriken.4.33ccf562145ac94e9986a8fb.html

Fyra arkitektfirmor har engagerats för att komma med förslag till utformningen och Murmans förslag  har utsetts till att gå vidare med.

Informationsbrev nr 6 skrevs innan kommunens kungspudel i förhållande till Nationalmuseum om Porslinsmuseet och det blev känt att takkonstruktionen måste förstärkas efter ca 60 års drift av ugnar vars värme kan ha påverkat denna.

—————————————————————————————————

Kommunförvaltningen vill riva Centrumhuset där bl.a. Handelsbanken har kontor. Det skapar oro bland företagare i Gustavsbergs Centrum. Från korsningen Bagarvägen-Skärgårdsvägen vill man dra en ny väg intill Gustavsbergsteatern. Två flerhundraåriga ekar står i vägen och skall fällas. Centrumhuset, ev. bara halva och Galleriahuset kommer att rivas också och vårt bilfria centrum blir ett minne bara.

Mats BjörkmanFotograf: Mats Björkman

Fyra arkitektfirmor har engagerats att skissa på hur den s.k. stadsparken skall bebyggas, centrumområdet, Vattentornberget och Kråkberget (!). Bevare oss för danska arkitekter med tanke på Ebbalundsbebyggelsen. Nu förefaller det som om man är inne och klampar i varandras områden.

Länk till illustrationer.

——————————————————————————————-

Ett detaljplaneförslag för att uppföra höghus på den gamla tippen omedelbart söder om Ösby träsks 1:a avdelning har fastställts av kommunfullmäktige. Bebyggelsen hamnar inom strandskyddat område. Planen  medger 4 – 6 våningshus och planbeskrivningen finns här.

 

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter