Fresketäppa

Koordinater (x/y) 6645504 / 1320627 (RT-90 2,5 gon V)
Torplämning, bestående av ett hus som står ännu, men som varit övergivet sedan 1940-talet. I området är flera uthus som några är i det närmaste raserade, odlingsrösen, stenmurar och röjda ytor.
(Rä-fornsök 1989)


Förening:

Gunnarskogs Hembygdsförening

Skapad av: Gunnarskogs Hembygdsförening (2014-06-22 01:35:27) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gunnarskogs Hembygdsförening (2014-06-22 01:35:27) Kontakta föreningen