Byggnader


Gunnarskogs hembygdsförening bildades sommaren 1933. Bland föreningens första åtgärder var att anskaffa en lämplig byggnad till hembygdsgård samt tomtplats för densamma. Det var i synnerhet två bostadshus som föreningen intresserade sig för: Bruksbyggningen på Rexed och den större manbyggnaden på Nordtomta Ingersbyn som hade blivit hemmanets största gård och en av de större bonngårdarna i socknen. Man stannade för den senare , som av ägaren Emil Österman såldes för 3000 kr.

1934 uppfördes den i det s.k. Oxhaget Stommen, där föreningen av Gunnarskogs kommun såsom gåva erhållit ett tomtområde om något över två tunnland. Byggnadsarbetet utfördes av Johan Andersson, hans son Arvid Johansson samt Johan Karlsson, murningen av Olof Danielsson, målningen av And. Högberg, samtliga bosatta i Årbotten, och grunden med yttertrappor av Anders Olsson Gravås. Skorstenarna av skiffer och kalksten skänktes av ägarna till gården Där Sö i Gravås. Byggnadskostnaderna torde ha uppgått till 3.500 á 4000 kr. Huset har nu samma rumsindelning som när det stod nybyggt på Nordtomta.

Förening:

Gunnarskogs Hembygdsförening

Skapad av: (2013-04-28 12:56:30) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gunnarskogs Hembygdsförening (2019-02-24 14:03:19) Kontakta föreningen