Hembygdsblad 2017


  • Vecka 50 kom 2017 års Hembygdsblad ut. Innehållet följer samma tema som tidigare Hembygdsblad och fjolårets bok, Guldrupe - Glimtar från förr. Fem avsnitt:
  • Båtsmän och båtsmanstorp i Guldrupe.
  • Kalkugnar. Lite om de synliga rester av socknens kalkugnar.
  • Om Krasse och om Thimgrens.
  • Om en lantmäteriförrättning vid Krasse 1787.
  • Västerby. Genom en bouppteckning 1792 får vi en glimt från komministerbostället.

Den förstenade hembygdbysn vakar vid en av kalkugnsruinerna.

Förening:

Guldrupe Hembygdsförening

Skapad av: Guldrupe Hembygdsförening (2017-12-10 18:44:12) Kontakta föreningen
Ändrad av: Guldrupe Hembygdsförening (2018-02-08 21:59:58) Kontakta föreningen