Guldet från Guldrupe


Uppkomsten av namnet på vår socken är höljt i dunkel. En skröna är att man fick guldsand på spaden när man grävde grunden till kyrkan. Ortsnamnsforskaren Ingemar Olsson spekulerar i boken Gotländska ortsnamn om en koppling till benämningen Gud,  likt gårdsnamn i andra socknar som t.ex. Gudinge (i Alva), men utvecklar inte detta närmare.

Hur som helst, visst har det funnits guld i Guldrupe. Den här guldspiralen hittades kring sekelskiftet 1800/1900 några hundra meter väster om Bjersgårdarna. Fyndet finns i Historiska museets samlingar i avdelningen från äldre järnåldern (500 - 550  e. kr.) Vikten är 52,9 gram och guldhalten anges till 0,945.

 

Guldten, 52 gram, Ängsåker Bjers

Källa: Historiska Museets webbplats www.historiska/sök i samlingarna.

Förening:

Guldrupe Hembygdsförening

Skapad av: Guldrupe Hembygdsförening (2017-06-18 12:06:59) Kontakta föreningen
Ändrad av: Guldrupe Hembygdsförening (2017-06-18 15:02:08) Kontakta föreningen