Föreningar i Guldrupe


Förutom Hembygdsföreningen finns Guldrupe Bastuförening.   Läs mer på dess hemsida www.guldrupebastu.se

Guldrupe Bastu

******

Så har vi också Guldrupe Jaktvårdsförening som en renodlad "guldrupeförening". Den bildades 1955 och är, trots sin ålder, en vital förening med ett 20-tal medlemmar. I Boken Guldrupe - Glimtar från förr finns en historik över Guldrupe jaktvårdsförening. Ordförande är Roland Johansson, Hallbjens.

Rådjursget med kid i Västerby myr

********

I Vänge-Guldrupe Bygdegårdsförening finns vår socken med som en del. Se mer på dess hemsida www.vangeguldrupebygdegard.se

*********

VGB-fiber, d.v.s Vänge- Guldrupe- Buttle fiberförening såg till att vi från sommaren 2015 har ett snabbt bredband som även inkluderar tv- och telefontjänster. Hemsidan är www.vgbfiber.se

********

Historiskt sett har det naturligtvis funnits fler föreningar i Guldrupe socken. Guldrupe Skytteförening bildades 1906 och lades formellt ner 2005 efter att ha legat i dvala i många år. En historiks översikt finns i boken Guldrupe - Glimtar från förr.                               I boken finns även ett litet kapitel om Guldrupe JUF-avdelning 1944 - 1959.                    Det har också funnits en Röda Kors-avdelning som nu är nedlagd. Röda Korset hade en Syförening som årligen höll auktion på sina handarbeten till förmån för välgörande ändamål. Parallellt med denna drevs också en kyrklig Syförening med ungefär samma syfte. Folkskolläraren i Guldrupe på 1940-talet, Sten Sandelin, var inblandad i flera av socknens föreningar på den tiden. Han startade även Guldrupe Skolindrottsförening och fick den ansluten till Riksidrottsförbundet.

Förening:

Guldrupe Hembygdsförening

Skapad av: (2017-06-01 20:50:57) Kontakta föreningen
Ändrad av: Guldrupe Hembygdsförening (2019-12-09 17:56:35) Kontakta föreningen