Boken Guldrupe - Glimtar från förr


2016 var det trettio år sen föreningen bildades. Vi beslutade då att samla en del av de olika alster som sedan 1999 publicerats i det lilla Hembygdsbladet och ge ut en bok. Efter en del förseningar hos förlaget kunde "boksläppet" ske veckan före jul. Vi har fått en del bidrag som underlättat utgivningen: Elin och Isak Thomassons donationsfond, DBW, Gotlands Hembygdsförbund och Konung Gustaf VI Adolfs stiftelse för svensk kultur.

Boken är på 159 sidor och kostar 150 kr. Kontakta någon i styrelsen.

Boken innehåller följande kapitel: Förord, Guldet från Guldrupe, Sägnen om Guldvagnen, Järnåldersgårdarna, Gårdarna för några hundra år sen, Byggnadsbeståndet på 1870-talet, Laga skifte, Gödsel och juridik, Socken- och kyrkostämmor Kommun, Fyrkar och fyrktal, Sojdet vid Bjers,  Ringkorset, Väderkvarnarna, Sockenmagasinet, Myrarna, Krasse vattensåg, Mål i Tingsrätten om dämning, Contrakt för sågverksdelägarna, Bo- och kreatursmärken, Mål mot Krasseborna år 1662, Myrstedt, Komminister Nystedt i Tingsrätten, Komminister Nystedt i kyrkorådet, Petter Gottberg, John och Erik Nilsson - två profiler, Isak Thomasson, Mönstring till Nationalbeväringen Undantagskontrakt 1864, Poststationen, Om folkmängd mm, Två gamla tidningsnotiser, En dansafton vid Västerby, Skytteföreningen, JUF-avdelningen, Jaktvårdsföreningen,  Bison i Guldrupe 1964.

Bokens omslag utgörs av  en kopia av Skattläggningskartan från år 1700.

Förening:

Guldrupe Hembygdsförening

Skapad av: (2017-05-28 11:26:51) Kontakta föreningen
Ändrad av: Guldrupe Hembygdsförening (2019-12-09 17:55:10) Kontakta föreningen