Medlemskap


Årsavgiften för medlemskap i Guldrupe Hembygdsförening är 100 kr för år 2020. Enklast  är att sätta in avgiften på föreningens bankgirokonto i Sparbanken Gotland, 5258-5296. Glöm inte bort att ange ditt namn.

Det går också bra att betala kontant till kassör, Sven Larsson, eller till någon annan i styrelsen.

Årsmötet beslutar alltid om medlemsavgiften för "nästa" år och det är klubbat på årsmötet i mars 2020 att medlemsavgiften för 2021 är 100 kr.

Editerad av: Carl Magnus Segolson (2020-03-22 14:15:51)