Jönköpings slott

På bilden ser vi en modell av slottet i Jönköping, såsom det tedde sig vid 1600-talets mitt. Kanalen syns i nedre vänstra hörnet och bron över kanalen låg ungefär där nuvarande "Vinnebroa" ligger. Pampigare än så här var aldrig "vårt slott". Det bestod av klostrets byggnader med en vall omkring. De stora byggnader i förgrunden var tyghus, där militär materiel förvarades. I fronten till höger ser vi Västerport, som var dels porten till slottet, men även porten in i staden. Stadens byggnader låg efter 1612 på östra sidan av kanalen. Slottet var i första hand en försvarsanläggning och sedan 1556 fanns ett slottsartilleri. Beroende på graden av krigsrisk så fanns till och från även kanoner utplacerade på vallarna. Vid ett flertal tillfällen passerade dansk trupp Jönköping, men det gjordes aldrig något direkt försök att inta staden. Däremot brändes staden 1612 av stadens folk, för att möjliggöra ett försvar av slottet. Det gick ju inte att ha en stad omkring slottet, när man skulle använda artilleriet mot fienden. Sedan mitten av 1600-talet lät man anläggningen förfalla och 1737 ödelades flera byggnader vid en brand. Sedan raserades slottet och stenen användes till utfyllnad av diverse platser. Bland annat nuvarande Östra Torget är utfyllt med sten från slottet och även Hamnpiren och Norra Strandgatan har fått sten härifrån. Sedan 1870 har det inte funnits en sten från slottet ovan jord. Marken, där slottet låg, uppläts av Kronan till staden under 1850-talet, men Kronan behöll mark för bland annat, järnvägsstation ( i dag riven); Post och Telehuset; Residenset; Riksbanken och ett Cellfängelse (i dag rivet). Övrig mark skulle användas till "stadens förskönande och ej upplåtas till enskilda ändamål"

Text och bilder framtagna av Lennart Lindberg


Förening:

Jönköpings Hembygdsförening Gudmundsgillet

Ändrad av: Jönköpings Hembygdsförening Gudmundsgillet (2015-11-17 20:41:49) Kontakta föreningen
Skapad av: Jönköpings Hembygdsförening Gudmundsgillet (2015-11-06 18:45:41) Kontakta föreningen