Jönköpings kloster

Franciskanerklostret i Jönköping grundades 1283 och fanns med andra ord före stadsprivilegierna. Franciskanerna kallades även gråbröder efter sin gråa dräkt. Klostret var byggt i tegel och en imponerande byggnad i det dåtida Jönköping. Som framgår av kartan låg klostret ungefär där Länsstyrelsens hus ligger idag.

Viktor Rydberg skriver om klostret: ”Jönköpings kloster hörde inte till de största i riket, men dess hushållning var blomstrande, och det inte endast genom andras fromma gåvor, utan även genom brödernas eget arbete. Närmast kring klostret var en trädgård. Söder ut låg invid Munksjön ett av bröderna drivet tegelbruk. Åkrar och ängar ägde och skötte de både på denna och andra sidan Munksjön."

Efter reformationen byggdes en befästning runt klosterbyggnaderna och blev Jönköpings slott som ett skydd mot danska fälttåg som tog sig upp i landet via Nissastigen.


Förening:

Jönköpings Hembygdsförening Gudmundsgillet

Skapad av: Jönköpings Hembygdsförening Gudmundsgillet (2015-11-06 17:32:05) Kontakta föreningen
Ändrad av: Jönköpings Hembygdsförening Gudmundsgillet (2015-11-17 20:44:12) Kontakta föreningen