Viktor Rydberg i Jönköping.


På Gamla Hospitalsområdet i Jönköping finns fyra av Jönköpings äldre hus. Det äldsta av dem, Sysslomannabostaden, rymde tidigare Viktor Rydbergsmuseet.

Viktor Rydbergsmuseet invigdes i juni 1963 och kom till på initiativ av borgmästare Oscar Dahlbäck. Utställningarna renoverades under 1984 och 1995. Museet visade två permanenta utställningar; en om Jönköpings stads historia under Rydbergs tid och en om skalden och hans verk.

Under december 2017 öppnades en utställning om Viktor Rydberg i anslutning till den stadshistoriska utställningen i Arkivhuset, där en del av objekten från det tidigare Viktor Rydbergsmuseet nu finns. Övriga objekt, i huvudsak böcker, förvaras av Jönköpings Hembygdsförening Gudmundsgillet i dess lokal i Jönköping.

Viktor Rydberg - En kort biografi över ungdomstiden i Jönköping

Abraham Viktor Rydberg föddes som femte barn i en syskonskara om sex barn den 18 december 1828 på det gamla slottsområdet i Jönköping. Fadern, en tidigare underofficer i Jönköpings Kongl. Regemente vid namn Johan Rydberg, var slotts- och fångvaktmästare på det kronohäkte som fanns på slottsområdet. Modern, vars namn var Hedvig Duker, var barnmorska och av ansedd lantmätarsläkt.

Viktor Rydbergs tidiga barndom var enligt honom själv mycket lycklig, men allt förändrades drastiskt då modern och yngsta systern föll offer för koleraepidemin i Jönköping sommaren 1834. Johan Rydberg sörjde sin hustrus död så mycket att han blev alkoholiserad och möjligen också psykiskt sjuk. Detta ledde till att han förlorade sin tjänst och det Rydbergska hemmet föll samman. Viktor, liksom två av hans systrar, blev genom fattigvården utackorderade på olika håll i staden.

I Jönköping gick Viktor Rydberg  först  i en skola på slottsområdet med undervisning av lancastermodell,  och sedan i Jönköpings högre lärdoms- och apologistskola, som fanns i nuvarande Kristinagården. Han utmärkte sig som en god och intelligent elev och fick vid läsårets slut ofta böcker som premium vid läsårets slut. Under fritiden gav han bland annat under en tid ut en tidning, Odens Korpar, och uppförde tillsammans med kamraterna egenhändigt författade pjäser på stadens vindskontor. Han var också informator i olika familjer, och fick på så vis ytterligare lite pengar till sin begränsade kassa.

Den unge Viktors läsintresse och goda huvud hade uppmärksammats, och med hjälp av knappa bidrag kunde han efter allmänna läroverket läsa vid gymnasiet i Växjö. På grund av ekonomiska svårigheter och kamraters trakasserier avbröt han sina studier efter två år och återvände till Jönköping. Någon examen från gymnasiet i Växjö fick han aldrig.

Väl tillbaka i hemstaden drog han sig fram så gott han kunde genom att läsa extra med unga elever och skriva för lokaltidningen Jönköpingsbladet. Bland annat skrev han 1848 följetongen Wampyren. Samtidigt studerade han på egen hand. När Jönköpingsbladets ägare flyttade till Göteborg efter att ha köpt Handelstidningen följde hans unge medarbetare med.

- - -

Vill du läsa en översikt över hela Viktor Rydbergs liv kan en sådan återfinnas under rubriken Ett livViktors sidor.

Se också en film om Viktor Rydbergs tid i Jönköping från Axess TV.

Klicka här för att komma till Viktor Rydbergs-Sällskapets hemsida.

Förening:

Jönköpings Hembygdsförening Gudmundsgillet

Skapad av: Gunnar Andersson (2018-10-31 14:15:17) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gunnar Andersson (2019-05-09 20:42:42) Kontakta föreningen