Årsböckernas register


Det finns två register över våra årsböcker:

ett sakregister, som innehåller de flesta namn mm.m. son finns i artiklarna i årsböckerna,

ett ämnesregister som innehåller rubrikerna på de artiklar som finns i årsböckerna samt artiklarnas författare. 

Båda registren finns i form av excel-filer som kan laddas ner till den egna datorn förutsatt att den har ett program som kan läsa excel-filer. Sakregistret omfattar för närvarade cirka 17500 rader och ämnesregistret cirka 650 rader. Sakregistret innehåller en hänvisning i form av 4 siffror, där de första 2 anger årgång och de 2 sista anger sidnummer.

Klicka på länkarna nedan för respektive fil.

Sakregister

Ämnesregister

Editerad av: Gunnar Andersson (2019-01-11 13:30:25)