Vattenledningsparken och Hålvägar.

18 September 2019

Vandring i Vattenledningsparken där Bo E Karlson visar Jönköpings första vattenverk från 1860-talet med dammar och ledningssystem. Därefter vandring med arkeolog Kristina Jansson, Länsmuseet i parkens övre del med rester av månghundraåriga hålvägar och ridstigar. Presentation av äldre vägsystem och hålvägar i Södra Vätterbygden. I samarbete med Länsmuseet.Vandring i Vattenledningsparken där Bo E Karlson visar Jönköpings första vattenverk från 1860-talet med dammar och ledningssystem. Därefter vandring med arkeolog Kristina Jansson, Länsmuseet i parkens övre del med rester av månghundraåriga hålvägar och ridstigar. Presentation av äldre vägsystem och hålvägar i Södra Vätterbygden. I samarbete med Länsmuseet.


Editerad av: Gunnar Andersson (2019-08-29 14:21:39)

Jönköpings Hembygdsförening Gudmundsgillet

Plats: Vattenledningsparken

Börjar: 18 September 2019 17:30

Slutar: 18 September 2019

Kontakta oss

 c/o Svante Stroh, Johan Skyttes väg 3, 55448, Jönköping
 070-7107595[email protected]