Om oss

Jönköpings hembygdsförening

Jönköpings hembygdsförening Gudmundsgillet har till syfte att inom Jönköpings stads gamla gränser öka kunskapen om och stärka sammanhållningen kring hemstad och hembygd, dess natur och kultur, dess minnen och traditioner, dess framtid och utveckling.

I detta syfte vill föreningen
• verka för vård av byggnader, minnesmärken och miljöer värda att bevara.
• ge myndigheter och institutioner impulser till att staden Jönköping utformas med anknytning äldre tiders kultur.
• samla och bevara dokumentation belysande Jönköpings kulturtradition.
• verka för att vederhäftigt och begripligt utställa och publicera material av allmänt intresse.
 

Som framgår ovan är det egentliga området för verksamheten begränsad till det som en gång var Jönköpings stad. Detta är väl ingen benhård regel idag. Dock är det så att många delar av vad som numera ingår i Jönköpings kommun har egna hembygdsföreningar.

Jönköpings Hembygdsförenings styrelse:

 

Ordförande:
Svante Stroh
Johan Skyttes väg 3, 554 48 Jönköping Tel. 070 710 75 95
E-post: [email protected]

Övriga i styrelsen

Bo E. Karlson, vice ordförande, 036-71 46 54, 073 637 59 21, [email protected]
Pia Larsson, sekreterare, 070 819 95 87, [email protected]
Gunilla Karlsson, kassör, 076 148 11 98, [email protected]
Erik Sterner, 070 812 47 60, [email protected]
Gunnar Andersson,  073 40 43 607, [email protected].com 
Gerd Forsblad Krig, 070 671 77 68, [email protected]
Göran Nell, 070 578 17 33, [email protected]
Göran Gynnerstedt, 073 831 51 19, [email protected]
Bengt-Åke Söderberg, suppleant, 076 024 49 61, [email protected]
Gunlög Ingolf, suppleant, 070 53754 86, [email protected]
 

MEDLEMSKAP 

Årsavgiften är 250 kr för enskild person med familj. 
I avgiften ingår föreningens årsbok.

Postadress och kontaktinformation.

c/o Svante Stroh

Johan Skyttes väg 3, 554 48 Jönköping
Plusgiro: 34832-6
Organisationsnummer: 82 60 00-9827

Kontakta oss

 c/o Svante Stroh, Johan Skyttes väg 3, 55448, Jönköping
 070-7107595[email protected]