Om oss

Jönköpings hembygdsförening

Jönköpings hembygdsförening Gudmundsgillet har till syfte att inom Jönköpings stads gamla gränser öka kunskapen om och stärka sammanhållningen kring hemstad och hembygd, dess natur och kultur, dess minnen och traditioner, dess framtid och utveckling.

I detta syfte vill föreningen
• verka för vård av byggnader, minnesmärken och miljöer värda att bevara.
• ge myndigheter och institutioner impulser till att staden Jönköping utformas med anknytning äldre tiders kultur.
• samla och bevara dokumentation belysande Jönköpings kulturtradition.
• verka för att vederhäftigt och begripligt utställa och publicera material av allmänt intresse.
 

Som framgår ovan är det egentliga området för verksamheten begränsad till det som en gång var Jönköpings stad. Detta är väl ingen benhård regel idag. Dock är det så att många delar av vad som numera ingår i Jönköpings kommun har egna hembygdsföreningar.

Jönköpings Hembygdsförenings styrelse:

Ordförande:
Gunlög Ingolf
Tel. 070 537 54 86

 
Övriga i styrelsen
Göran Gynnerstedt, vice ordförande, 073 831 51 19, [email protected]
Elisabet Granath-Carlheim, sekreterare, 070 526 12 45, [email protected]
Erik Sterner, kassör, 070 812 47 60, [email protected]
Gerd Forsblad Krig, 070 671 77 68, [email protected]
Göran Nell, 070 578 17 33, [email protected]
Bo E. Karlson, 036-71 46 54, 073 637 59 21, [email protected]
Lena Bergqvist, 070 512 6087, [email protected]
Karin Alberts-Erlandsson, 073 563 1207, [email protected]
Svante Stroh, suppleant,070 710 75 95, [email protected]
 
 

MEDLEMSKAP 

Årsavgiften är 300 kr per hushåll. I avgiften ingår föreningens årsbok.
Swishnummer:  1232336857

Image

Postadress och kontaktinformation.

c/o Gunlög Ingolf

Stenhuggargatan 24, 553 23, Jönköping
Bankgiro: 5534-8312
Organisationsnummer: 82 60 00-9827

Kontakta oss

 c/o Gunlög Ingolf, Stenhuggargatan 24, 553 23, Jönköping
 070-537 54 86[email protected]