Minnesfond


Föreningens minnesfond startade år 1995, till ändamål för vård och tillsyn av våra samlingar.

Gåvor mottages tacksamt till vårt bankgironummer 687-6148. Vid frågor kontakta vår ordförande Ragnar Berglund, 070-685 04 79.

Editerad av: Christina Sjölander (2019-01-28 12:57:16)