Medlemskap


Välkommen som medlem till oss.

Årsavgiften är för närvarande 150 kr och vårt bankgironr är 687-6148.

Uppge namn och adress på person som avgiften avser samt ”medlemskap år 20xx” för det år som avgiften gäller.

Editerad av: Christina Sjölander (2019-01-28 12:56:14)