Tipspromenader 2021 plats beslutad

Nu har allt fallit på plats och vi kan meddela att 2021 kommer promenaden gå vid den natursköna motionsanläggningen GIF-stugan Gudhems IFs motionsanläggning. Promenaden kommer sträcka sig över 2,5 Km spåret så promenaden blir ca 3km från parkeringen. Frågorna kommer vara placerade på ett sådant sätt så man kan välja att promenera 5Km slingan om man så önskar och ändå kunna plocka med alla frågor. Vi hoppas detta kommer bli lika uppskattat :-) 

Vi planerar även för att ev. när vädret tillåter att arrangera fika försäljning vid något tillfälle i veckan mer info om det kommer när det är beslutat.


Editerad av: Rikard Gustavsson (2021-04-14 22:41:47)