Marieberg

Marieberg, beläget på berget bakom Röda skolan i centrala Gryt. Byggår omkring 1870. Första ägare: Maria Christina Cederman f. 1811 i Mjölby.
Enligt husförhörslängden för år 1870 bor Maria Christina här tillsammans med dottern Ulrika Maria och dennes man skepparen Carl Gustaf Gillström. Modern dör år 1877. Fyra år senare lämnar Ulrika Maria sin man och flyttar med de två sönerna till Nya Zealand. I husförhörslängden står antecknat att Ulrika Maria dör i Nya Zealand.
Om sönerna finns ingen anteckning

Gustaf Gillström säljer 1880 Marieberg till en av sina inneboende postförare Anders Gustaf Karlsson. Denne dör 1930, men hustrun bor kvar till sin död 1939.


Förening:

Gryts Hembygdsförening

Skapad av: Gryts Hembygdsförening (2015-03-28 14:06:57) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gryts Hembygdsförening (2015-03-30 21:15:37) Kontakta föreningen