Kristineholm

Ruin efter den gård 1/6 Mantal Bondekrok som vid Laga skiftet i början på 1850-talet utflyttades till Lisselön.
Dåvarande ägare var Nils Gustaf Nilsson. Utflyttningen var just genomförd när hustrun Kristina Persdotter avled, 1858-11-04. I husförhörslängden från 1871 står den 35-årige sonen Petter Magnus, gift med Carolina Andersdotter, som ägare. År 1874 (?) säljer de gården till Carl Axel Magnusson odh dennes hustru Maria Christina, ägare av den mellersta gården på Bondekrok Petter Magnus avflyttar därmed.
Därefter finns några inneboende registrerade
Gården var bebodd till 1900-alets början. Ovisst om den därefter plockades ned och flyttades. Idag finns bara grunden kvar.


Förening:

Gryts Hembygdsförening

Skapad av: Gryts Hembygdsförening (2015-03-30 21:03:58) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gryts Hembygdsförening (2017-09-28 08:44:43) Kontakta föreningen