Bondekrok

Bondekrok
Bondekrok är en ö i Gryts skärgård i östra delen av vattenområdet Orren.Bebyggelsen ligger i huvudsak på södra delen av ön. Skriftligt dokumentation från 1500-talet. År 1872 bodde 48 personer på ön. Från år 1990 finns ingen helårsboende påön.

”Bondakrock” nämns första gången 1535. År 1543 bor här en man vid namn Töriel Om honom finns i en skattelängd från samma år antecknat: ”såer han en tunna, har enge 15 lass, iswharp och stödningsfiske”. År 1598 får Sven i Bondekrok två års skattefrihet "……som kompensation för den plundring han råkat ut för av två främmande flottor".

Toriel efterträddes på Bondekrok av Sven. Att Sven är son till Toriel kan vi bara gissa. Sven i Bondekrok står upptagen i den extra taxering som gjordes med anledning av Älvsborgs lösen. Det är även en Sven som 1583 köper bördsrätten till Bondekrok av kung Johan III för 4 gulden.

Under större delen av 1700-talet fanns på Bondekrok en fördubblingsbåtsman. Båtsmanstorpet låg ca 200 m. öster om byn och är utritat på karta 1791 samt på storskifteskartan år 1800. Inga synliga rester finns idag.

Från mitten av 1750-talet hade ön tre väderkvarnar. Två var belägna på Kvarnberget ca. 200 m. NV om byn. En av dessa, uppförd av Jon Månsson fanns kvar 1789. Den omnämns i bouppteckningen efter honom. Kvarnstenen tjänstgör nu som trappsten till forna mangårdsbyggnaden på den västra gården En tredje väderkvarn var fanns ca. 200 m. SV om byn.

År 1753 friköptes ön från Kronan av bönderna.

Sedan mitten av 1800-taletfinns tre brukningsdelar:
-den östra gården, 3/6 mantal, varpå båtsmanstorpet låg.
-den mellersta gården 2/6 mantal, där Hagtäppan (huvudkoordinaten) en tid inrymde telefonstation (öppnad 1938) för Bondekrok och Ämtö.
-den västra gården 1/6 mantal vars mangårdsbyggnad utflyttades vid laga skifte 1852-1856.


Förening:

Gryts Hembygdsförening

Skapad av: Gryts Hembygdsförening (2015-03-27 08:23:00) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gryts Hembygdsförening (2017-10-06 10:41:42) Kontakta föreningen