Nytorp

Nämns i husförhörslängden 1740-50, då Anders Olsson med hustrun Ingrid och sönerna Olof och Lars bor här. År 1825 flyttar "svagsinte torparen Jan Nyberg" och hans hustru Anna Ericsdotter och sonen Erik härifrån och till Källskär. Sedan tycks Nytorp stå tomt ända till 1883, då f.d. båtsmannen Petrus Vilhelm Malm med familj flyttar in från båtsmanstorpet Koppbygget (nr. 156).


Förening:

Gryts Hembygdsförening

Skapad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-22 17:46:51) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-22 17:46:51) Kontakta föreningen