Vinterbygget, Lilla Hulö

Vinterbygget nämns i husförhörslängden 1774.
Nämns även i dödboken 1841, då torparen Jaen Yggersson avlider den 10 september.
Men i husförhörslängden har redan 1832 "Lilla Hulö" dykt upp, parallellt med beteckningen "Vinterbygget" som förekommer fram till 1854-60 års längd.

Under ca. 30 år tycks det alltså ha funnits två bostadshus.

Beteckningen "Lilla Hulö" försvinner fr.o.m. 1871-75 års längd och de boende antecknas i fortsättningen under "Hulö" (som geografiskt finns 1 km. NNO härom).


Förening:

Gryts Hembygdsförening

Skapad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-22 11:41:31) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-22 11:41:31) Kontakta föreningen