Målbergstorpet, Båtsmanstorp nr. 159

Redovisas på 1836 års 100.000-delskarta. Nämns i dödboken 1839, då båtsmannen Anders Peter Målberg avlider den 12 maj. Sist boende var Olof Målberg, född 1830. Troligen rivet eller förfallet kring år 1900 (finns med på 1878 års karta). En brytgrop återfinnes 40 m. norr om husgrunden utmed liten bergssida.


Förening:

Gryts Hembygdsförening

Skapad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-22 00:06:03) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-22 00:06:03) Kontakta föreningen