Hulö

"Hula" nämns 1453. Hula är fornsvenska namnet för håla eller grop. Jordeboken 1543 upptar ett helt frälsehemman och namnet skrivs då "Hulu". Bostadshuset uppfört omkr. 1800. Ladugården omkr. 1860, numera riven.


Förening:

Gryts Hembygdsförening

Ändrad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-22 11:19:45) Kontakta föreningen
Skapad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-22 11:19:45) Kontakta föreningen