Skagshamn

Nämns i husförhörslängden 1861, då skepparen Magnus Malmgren flyttar in.

Osäker om torpet hörde till Lilla- eller Stora Syltvik. Utredning pågår.


Förening:

Gryts Hembygdsförening

Skapad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-22 11:07:46) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-22 11:07:46) Kontakta föreningen