Skogstorpet

Nämns som "Skogtorpet" i husförhörslängden 1725-26. Då bor här torparen (Enock? Carlsson?) och hans hustru (?) Persdotter. Är bebott även perioden 1788-92, men ej 1802-12, som är nästa bevarade längd.


Förening:

Gryts Hembygdsförening

Skapad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-21 23:45:19) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-21 23:45:19) Kontakta föreningen