Hagalund

"Haglund" nämns i husförhörslängden 1818, då skepparen Eric Amundsson skrivs som ägare till det nybyggda torpet. Han bor här med hustrun Cecilia Thoresdotter samt tre döttrar och två söner, varav en dör vid ca. sex månaders ålder. Torpet har också två pigor och en dräng. Ytterligare fyra personer bor här, fast i ett annat hus. (På 1836 års 100.000- delskarta (rekognoserad 1834) finns hela fyra hus markerade inom ett avstånd av ca. 100 meter). I husförhörslängden fram till 1880 verkar det som Hagalund har bestått av två stugor. Nuvarande bostadshus uppges vara uppfört 1822 och skulle i så fall inte vara det först byggda. Sista bofasta , Helge Andreas Nilsson, hustrun Agnes Elisabeth och deras barn flyttade 1934. Inga rester av de övriga husen har återfunnits. Troligen bortodlade. Två större och en mindre jordkällare finns: En stor stensatt där det troligen legat ett hus ovanpå, ca. 80 m. NNO bostadshuset (X 6444815 Y 1555722), en stor stensatt ca. 50 m. öster om huset (X 6444815 Y 1555737) samt en mindre ca. 40 m. NNO huset.


Förening:

Gryts Hembygdsförening

Skapad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-21 22:13:04) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-21 22:13:04) Kontakta föreningen