Landsholm

Nämns i husförhörslängden 1825-30. Då bor här daglönaren Magnus Nilsson, hustrun Margareta Östensdotter samt sönerna Nils och Johan. Margareta och hennes söner är även de sist boende, efter att Magnus avlidit. De flyttade ut 1831. Sedan stod platsen utan hus en längre tid innan Landsholmen bebyggdes på nytt. Nuvarande bostadshus uppfört 1927.


Förening:

Gryts Hembygdsförening

Skapad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-21 22:36:29) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-21 22:36:29) Kontakta föreningen