Högved

Skrives "høgewig" 1448. Troliga betydelsen är "hög skog".

Jordeboken 1543 upptar ett helt skattehemman men följande år upptas två.

Koordinaten avser det troligen äldsta huset i byn.

År 1759 förrättades storskifte i byn. Då bestod byn av två kronoskattehemman (Östragården och Westragården) med sammanlagt åtta bönder.

År 1832 genomfördes laga skifte och de två hemmanen hade nu 13 bönder. Kring 1840 bodde ca. 95 personer i Högved.

Mot slutet av 1800-talet startade Anna Carolina Andersdotter Jonsson en affär i Högved (koordinaten). Den flyttades senare till ett hus söder ut i byn (X 6449750 Y 1554020), där den fanns kvar till 1964.

Högved har fortfarande karaktären av oskiftad by med tätt mellan husen.


Förening:

Gryts Hembygdsförening

Skapad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-22 15:15:24) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gryts Hembygdsförening (2017-10-08 16:58:08) Kontakta föreningen