Ämtö skola

Ämtö äldre skolbyggnad (1901-21) finns kvar och är belägen 150 m. öster om Ämtö Gård. År 1921 stod en ny skola färdig mågot väster om den gamla. Den invigdes söndagen den 9 oktober 1921.

Under krigsåren 1942-45 var skolan stängd p.g.a. för få elever. Verksamheten upptogs igen till vårterminen 1945, men lades slutligen ned 1952.


Förening:

Gryts Hembygdsförening

Skapad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-22 15:11:54) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gryts Hembygdsförening (2017-10-06 14:19:36) Kontakta föreningen