Jättegryta

I den lodräta bergväggen har löpstenen ätit sig ned nära fyra meter.Det är endast den sista knappa metern som har fått formen av "gryta". I grytan, som mäter 140 cm. i diameter ligger ovanligt nog löpstenen kvar. Den är nästan klotformad och mäter 60-65 cm. i diameter.


Förening:

Gryts Hembygdsförening

Skapad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-22 11:08:04) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-22 11:08:04) Kontakta föreningen