Ämtö Gård

På 1700-talet och under 1800-talets första hälft fanns på ön 3 gårdar Ämtö Oppgård, Ämtö Östergård samt Ämtö Norrrgård, samtliga gårdar tillhörande Ängelholms fidiekommiss. Därefter redovisas endast en gård.Koordinaten avser denna gårds mangårdsbyggnad, vilken är uppförd före 1905, troligen på 1890-talet.

Ladugård och loge låg ca. 450 m. öster om mangårdsbyggnaden. Ladugården brändes ned omkring 1965, samtidigt med bostadshuset "Bygget" (se "Bygget") som låg mitt emellan mangårdsbyggnaden och ladugården.


Förening:

Gryts Hembygdsförening

Skapad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-21 23:22:00) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-21 23:22:00) Kontakta föreningen