Skogsborg

Bostadshuset uppfört 1921 av Israel Svensson och hans hustru Hilma Sofia. De flyttar in samma år tillsammans med tre barn. Dessutom "till hus" Karl (oläsligt) Svante Svensson och hans hustru Anna Elsa Maria. Omkring 1960 blir Skogsborg fritidsbostad. Israel var bror till Peter Svensson i grannhuset Alnäset.


Förening:

Gryts Hembygdsförening

Skapad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-22 17:57:18) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gryts Hembygdsförening (2017-10-06 13:42:35) Kontakta föreningen