Alnäset

Bostadshuset uppfört 1923 av Nils Peter Svensson.

Han och hustrun Teckla Krista samt två söner och döttrar är de enda som bott här permanent.

De ägde Alnäset fram till 1960.

Peters bror Israel hade 1921 uppfört grannhuset Skogsborg.


Förening:

Gryts Hembygdsförening

Skapad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-21 21:41:00) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-21 21:41:00) Kontakta föreningen