Charlottenborg, Lottenborg

Lottenborg nämns i husförhörslängden 1890-96.

Då bor här Karl Fredrik Gustafsson samt arbetaren Gustaf Jacobsson och hans hustru Katarina Charlotta Lindqvist.

Huset skall enl. uppgift ha flyttats hit från Edshammarsön (X 6449130 Y 1561369). Den gamla grunden där är nu åter bebyggd med ett fritidshus. (Se "Edshammarsön").

Sista bofasta i Charlottenborg var Gustav och Dagmar Flygare. De flyttar ut 17 oktober 1947.


Förening:

Gryts Hembygdsförening

Skapad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-19 23:59:53) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-19 23:59:53) Kontakta föreningen