Kråkmarö By

"Kråkamar" nämns 1535. På 1500-talet bebos ön av Johan. "Krok" är dialektalt för "vik" och "mar" betyder "sank äng", alltså ön med de sanka ängarna vid viken.
Jordeboken 1543 upptar ett helt kronohemman. År 1627 finns i mantalslängden tre personer, nämligen Peder, Ödger och en båtsman.

Omkring 1760 är hemmanet uppdelat i åtta gårdar.

Omkring 1860 bor ett 90-tal på ön. Laga skifte genomfördes 1876-83. Vid tiden före laga skifte hade byn sin utbredning mer åt sydväst än idag.

I början av 1950-talet är befolkningstalet omkring 20. Öns sista bofasta, efter nära 500 år av boende på ön, var Margit Jonsson som avled 1988.

Se även bl.a. "Söderqvist- gården", "Västra Jola", "Linddalen", "Grönhem", "Österlingsgården" och "Charlottenborg".


Förening:

Gryts Hembygdsförening

Skapad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-21 22:50:10) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-21 22:50:10) Kontakta föreningen