Kråkmarö Båtsmanstorp nr 149

Tillhörde rote 149 och var ett fördubblingstorp till Stora Getterö. Koordinaten osäker.

Den förste båtsmannen som omtalas är Johan Båtsman omkring 1690. Men om huset fanns och han vid denna tid bodde här är oklart. Sedan hette alla båtsmännen här "Springare". Siste båtsmannen, Anders Andersson Springare, antogs 1808, blev ordinarie 1810 och fick avsked 1811. Man kan anta att huset försvann strax därefter.


Förening:

Gryts Hembygdsförening

Skapad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-20 10:21:20) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-20 10:21:20) Kontakta föreningen