Barnsö skans

Efter beslut 1644 uppfördes här en "stjärnskans" (5-uddig).
Skansen kunde bestyckas med 74 man. Skansen utgjorde ett skydd vid inloppet mot Barösund

Tidvis förfallen och tidvis iståndsatt. Enl. uppgift eldhärjades skansen under oklara omständigheter sommaren 1677.

Bestyckad sista gången 1678.


Förening:

Gryts Hembygdsförening

Skapad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-21 22:59:50) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gryts Hembygdsförening (2017-03-10 21:13:27) Kontakta föreningen