Fyruddens affär

Ostergötlands Fiskförsäljningsförening lät 1952-53 uppföra en affärsbyggnad på den tomt vid Fyrudden som man köpt ca 10 år tidigare, Byggnaden innehöll förutom lokaler för fiskehantering även två affärslokaler varav den ena var ämnad som livsmedelsbutik.
Förste affärsföreståndaren var Evert Lindvall


Förening:

Gryts Hembygdsförening

Skapad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-19 23:47:08) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-19 23:47:08) Kontakta föreningen