Fyruddens hamn

Den enda hamnanläggningen i Gryt fanns ursprungligen vid Rågetedalen, det som idag kallas Gryts Brygga.
1942-43 byggdes vägen till Fyrudden Fyrudden kom då att utgöra bättre hamnmöjligheter.
1943 inköpte Fiskehamnsföreningen mark för uppförande av en hamnanläggning.
1947 den 30 mars bildades Fyruddens hamnförening med syfte att få till stånd en fiskehamn vid Fyrudden
1950-51 anlades hamnen. Kostnad 310 000kr.
1952-53 lät Östergötlans Fiskeriförening (se under detta namn) uppföra affärsbyggnaden på området innehållande 2 affärslokaler fiskelager med kyl- och frysanläggning, caffélokal samt 2 lägenheter.
1954 förvärvade Fiskehamnsföreningen rätten till vatten och grund i hamnområdet.
Samma år påbörjades en utbyggnad av caffédelen - en tillökning på 60 kvm
1955 elbelysning i hamnområdet
1956 träbryggan nordost om första vågbrytaren byggs
1959 hamnkajen förlängs med 60 m. Kostnad 223 000kr (90% statsbidrag) Kajen är nu 124 m lång.
1970-talet betongflytbryggan tillkommer
1 juni 1979 Gryts Fiskehamnsförening går på egen begäran i likvidation. Valdemarsviks kommun övertar förvaltningen.


Fyrudden har vid övergången till 2000-talet helt tjänat ut som fiskehamn, men är fortfarande säte för Kustbevakningen. I stället för fiskehamn har Fyrudden nu blivit en omtyckt och välbesökt hamn för fritidsbåtar. Här finns bunkringsmöjligheter och sanitära inrättningar. En restaurang av klass samt matvaruaffär och skeppsfournering inryms i nyrenoverade lokale i fastigheten från 1953.


Förening:

Gryts Hembygdsförening

Skapad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-22 17:47:21) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-22 17:47:21) Kontakta föreningen