Nyhägn Sunna

Detta var föregångaren till det 110 m. ONO härom belägna Nyhägn. Troligen byggt i slutet på 1800-talet, eftersom det ej redovisas på 1878 års karta, vilken är rekognoserad 1870-74. Skall enligt muntlig tradition ha brunnit ned på juldagens morgon omkring 1914, då folket var i julottan. (Se även övriga Nyhägn / Sunna).


Förening:

Gryts Hembygdsförening

Skapad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-22 14:58:56) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-22 14:58:56) Kontakta föreningen