Sundsholm, Sundsholmen, Notholmen

Sundholm nämns i husförhörslängden 1861-70. Då bor här arbetskarlen Anders Petter Andersson samt drängen Sven Pettersson med hustrun Carolina Wilhelmina Andersdotter och döttrarna Ida Wilhelmina och Alma Carolina.

Redovisas som torp och kallas Notholmen på 1878 års karta.


Förening:

Gryts Hembygdsförening

Skapad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-22 11:00:07) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-22 11:00:07) Kontakta föreningen