Lilla Mar

Redovisas på karta från 1653.

Nämns i husförhörslängden 1740-50. År 1802 bor här Bengt Bengtsson med hustrun Maria Svensdotter och sonen Sven samt drängen Nils Abrahamsson med hustrun Cajsa Månsdotter och dottern Stina.

Nuvarande bostadshus uppfört senare. Lilla Mar har namnet och sin historia delvis gemensam med Fredriksnäs, som tidigare hette Mar och senare Marsätter. Sist boende är sågarbetaren Karl Filip Allan Filipsson, hustrun Karin Cecilia samt dottern Kerstin Cecilia. De flyttar 15 september 1962.


Förening:

Gryts Hembygdsförening

Skapad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-22 15:10:13) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-22 15:10:13) Kontakta föreningen