Bygget

Nämns i husförhörslängden 1772-75, då torparen Pehr med hustrun Kerstin och dottern Margaretha bor här. Catharina Svensdotter, hustru till torparen Magnus Nilsson avlider den 18/5 1830. Sist boende är Harald Emanuel Johansson med familj. De flyttar till Ukna 12 november 1937. Rivet före 1945. En stenfot efter uthus finns ca. 60 m. NO därom. På karta från 1685 finns "Skyttorpet" redovisat ungefär här. Några rester har inte kunnat återfinnas. Kanske är Bygget uppfört på samma plats, eller så är det samma ställe som har haft olika namn. Ett "Bygget" nämns redan 1659 men det kan alltså ha varit ett helt annat torp.


Förening:

Gryts Hembygdsförening

Skapad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-22 15:10:00) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-22 15:10:00) Kontakta föreningen