Målen, Marieberg

(Marieberg?). Målen redovisas som torp på 1878 års karta. Målen finns dock inte i husförhörslängden. Däremot finns Marieberg i husförhörslängden från 1840 och framåt.

Marieberg är också det enda ställe som finns upptaget i längden under Dala, varför sannolikheten är mycket stor att Målen och Marieberg är samma ställe.

Om detta är Marieberg, så flyttar alltså torparen Olof Fredriksson och hans hustru Eva Lisa med två döttrar och en son in här 1840. Jordkällarruin ca. 30 m. NV därom.


Förening:

Gryts Hembygdsförening

Skapad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-21 23:06:00) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-21 23:06:00) Kontakta föreningen