Dala, Dalom

Nämns som "dalom" 1453.

Mangårdsbyggnaden (koordinaten) uppförd omkring 1825.

Den tidigare mangårdsbyggnaden var en ryggåsstuga och låg omedelbart öster om mangårdsbyggnaden (se bild 1913). Den kallades "Kassern". Ryggåsstugan finns 1927 men är borta före 1946.

Drygt 40 m. väster om mangårdsbyggnaden fanns ytterligare ett bostadshus som uppfördes som smedja 1923, men som senare ombyggts.

Detta hus brann ned till grunden på skär- torsdagens eftermiddag den 8 april 2004.

Nu står där ett nytt bostadshus, fast vänt 90 grader mot det förra. Ladugården uppförd omkring 1940.

Ladan väster om ladugården (vid X 6457150 Y 1558290) förstördes av en kraftig storm natten till söndagen den 9 januari 2005.

Sist boende är arrendatorn Erik Larsson med familj. De flyttar omkring 1964.


Förening:

Gryts Hembygdsförening

Skapad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-22 14:57:28) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-22 14:57:28) Kontakta föreningen